default logo
 • Vmbo onderbouw
  Saenstroom vmbo is een school voor leerlingen die de capaciteiten hebben om het vmbo onderwijs te doorlopen en daarbij een periode met extra ondersteuning goed kunnen gebruiken.
 • Vaste mentoren
  De mentor is de docent die, naast het lesgeven, de speciale taak heeft om voor de leerlingen te zorgen. De mentor kent de leerlingen goed omdat hij/zij veel les geeft aan de eigen klas.
 • Intensieve oudercontacten
  Na de eerste weken van het schooljaar neemt de mentor telefonisch contact met u op om te laten weten hoe uw zoon of dochter gestart is. De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport, dat tijdens oudergesprekken wordt besproken.
 • Duidelijke structuur
  We bieden kennis, maar trainen ook doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, concentratie en creativiteit.
 • Geborgenheid
  Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich bij ons veilig en thuis voelen, met plezier naar school gaan én trots zijn op hun school en werk.
 • Sociaal-emotionele begeleiding
  Aan onze school is een psycholoog verbonden voor begeleiding van leerlingen. Leerlingen mogen altijd bij haar aankloppen, maar kunnen ook op voorspraak van de mentor voor een gesprek worden uitgenodigd.
 • Sociale vaardigheidstraining
  Op school besteden we permanent aandacht aan de training van sociale vaardigheden met programma’s als “Rots en Water”,“Leefstijl” en Tops!
 • Kleine klassen
  De klassen zijn samengesteld op basis van het niveau en zijn verdeeld in:
  • de schakelklassen
  • de eerste klassen vmbo, niveau BB en K/T
  • de tweede klassen vmbo, niveau BB en K/T
 • Individuele begeleiding
  Een aantal leerlingen kan extra ondersteuning krijgen in de Trajectgroep. Een leerling in de trajectgroep volgt de lessen en andere activiteiten gewoon in de eigen klas, maar heeft de mogelijkheid om als het even niet lukt in de klas naar de trajectgroepbegeleider te gaan.
 • Paardrijden
  Voor leerlingen met bijvoorbeeld faalangst bieden wij paardrijlessen aan. Deze lessen vinden plaats onder schoolbegeleiding en door erkende instructeurs.

Magister 6

Voor ouders en leerlingen. Bekijk hier cijfers, aanwezigheid, roosterwijzigingen etc.

Office 365

Office 365 voor leerlingen en docenten.

Agenda

Bekijk hier de jaarplanning van de school.

Roosterwijzigingen

Een snel overzicht van dagroosterwijzigingen.


Actuele mededelingen

Tropenrooster!

In verband met het warme weer hebben wij besloten vandaag een tropenrooster in te stellen. Dit betekent dat alle lesuren 30 minuten zijn i.p.v. 45 min. Het rooster ziet er als volgt uit:  
Lees verder →

Vrijdag 23 juni sportdag Schakelklas

Vrijdag 23 juni hebben de schakelleerlingen sportdag. De brief met meer informatie vindt u hier: 1617-082-185 sportdag OSA
Lees verder →

Maandag 29 mei sportdag alle 1e klassen

Hieronder vindt u de brief en bijlage met meer informatie over de sportdag. 1617-082-178 sportdag leerjaar 1 29 mei bijlage bij 1617-082-178  
Lees verder →

Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag en vrijdag 26 mei vrij

De school is volgende week donderdag en vrijdag 25 + 26 mei gesloten i.v.m. Hemelvaartsdag op donderdag. Wij wensen iedereen een heerlijk lang weekend!
Lees verder →

Overzicht van alle mededelingen

Klik hier voor een overzicht van alle mededelingen van dit schooljaar.

Afspraken binnen de school

 • Melden bij te laat komen

  Kom je te laat, dan moet je je melden bij de conciërge en wordt je naam genoteerd. Als je drie keer te laat bent gekomen, moet je je de volgende dag om 08.00 uur op school melden. Als je vaak te laat komt, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar.
 • Ziekmelden

  Ziekmeldingen ontvangen wij graag per telefoon tussen 8.00 uur en 8.45 uur op: 075 621 37 25. Kies voor optie 1.
 • Gebruik mobiele telefoon

  Tijdens schooltijd willen we ongewenst gebruik van mobiele telefoons e.d. voorkomen. Heb je een mobiele telefoon en/of andere mobiele beeld- en geluidsdragers en neem je die mee naar school, dan moet je deze goed opbergen. Je mag je mobiel in de klas alleen gebruiken na toestemming van de docent. Verder mag je alleen in pauzes even op je mobiel als je dat wilt.