Absentie

Te laat komen

Komt uw zoon of dochter te laat, dan moet hij/zij zich melden bij de conciërge en wordt zijn/haar naam genoteerd.
Bij drie keer te laat komen moet uw kind de volgende dag om 08.00 uur op school melden. Wanneer een kind vaak te laat komt, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar.

Afwezigheid

Wanneer uw zoon of dochter door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden (bezoek aan arts/tandarts) de school niet kan bezoeken, moet dit telefonisch gemeld worden tussen 08.00 uur en 08.45 uur (tel. 075 621 37 25). Wij willen u vragen om afspraken met bijvoorbeeld de orthodontist zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Is uw zoon of dochter afwezig en is hij/zij om 09.15 uur nog niet afgemeld, dan nemen we contact met u op. Ongeoorloofd schoolverzuim melden we bij de leerplichtambtenaar. Mocht uw zoon of dochter tijdens de les ziek worden en naar huis willen, dan nemen we eerst telefonisch contact met u op. Gaat uw zoon of dochter na overleg zelfstandig naar huis, dan vinden we het belangrijk dat u als ouder even naar school belt als uw kind is aangekomen.