Activiteiten

Excursies

Om de leerlingen kennis te laten maken met allerlei facetten van de samenleving gaan alle klassen enkele keren op excursie. Bijvoorbeeld naar een museum of een machinefabriek. Excursies bereid je in de klas voor. Na afloop maak je er een verslag over. De bedrijven of instellingen waar de excursie plaatsvindt, zijn meestal gevestigd in de Zaanstreek.

Leerlingenraad

Natuurlijk hebben we op school een leerlingenraad. Hierin zitten alle klassenvertegenwoordigers.
De leerlingenraad vergadert ten minste twee keer per jaar over onderwerpen die bij de leerlingen leven en die ze zelf aandragen.
Als je bepaalde dingen graag besproken wilt hebben, dan kun je dat aan je klassenvertegenwoordiger doorgeven. Ook vragen we aan de leerlingenraad hoe deze over bepaalde vraagstukken denkt. De teamleider leidt de vergadering.

De agenda wordt van tevoren in de klassen besproken. Ideeën nemen we mee in de team- en medezeggenschapsraad-vergadering.

Schoolfeesten

Een keer per jaar organiseren we een schoolfeest. De leerlingen helpen bij de organisatie, zodat er goede muziek wordt gedraaid en het er gezellig uitziet. Het is dus elk jaar een verrassing hoe het precies zal worden.

Andere activiteiten

Er zijn veel sportieve activiteiten tijdens het schooljaar, zoals skaten, judo- en bokslessen. Ook zijn er speciale activiteiten en uitjes in het begin en aan het einde van het schooljaar.

Foto’s op website en in brochures

Tijdens lessen, excursies of andere activiteiten worden leerlingen regelmatig op de foto gezet. Deze foto’s kan de school ter illustratie gebruiken in de schoolgids, in een presentatie of voor de website.

Wij willen alleen foto’s publiceren van leerlingen waarvan de ouders nadrukkelijk hebben aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben.