Bestuur

Saenstroom opdc valt onder het bestuur van de Stichting Saenstroom.

Het bestuur wordt gevormd door mw. E. de Boer, directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband.