Commissie voor toewijzing en advies (CTA)

De Commissie voor Toewijzing en Advies Zaanstreek (CTA)

Vanaf 1 augustus 2014 gaat de Wet op Passend Onderwijs in werking. Binnen de wet Passend Onderwijs worden verwijzing naar speciaal onderwijs en het geven van aanvullende begeleiding geregeld door de samenwerkingsverbanden.

In deze regio is het samenwerkingsverband Zaanstreek verantwoordelijk voor de toekenning en bekostiging van ondersteuning aan kinderen met een extra onderwijsbehoefte. De onderwijsbehoefte is vanaf nu het uitgangspunt. In de wet Passend Onderwijs wordt expliciet gesproken over onderwijsondersteuning van leerlingen.

De commissie voor toewijzing en advies (CTA) is in ons samenwerkingsverband het centrale aanmeldings- en consultatiepunt voor ouders, scholen en instellingen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben in de schoolse ontwikkeling. Het gaat om leerlingen die nu regulier voortgezet onderwijs (VO) volgen of willen gaan volgen.

De commissie voor toewijzing en advies kan toelaatbaarheidsverklaringen afgeven voor het voortgezet speciaal onderwijs of voor een aantal tussenvoorzieningen die in de Zaanstreek bestaan (bijv. plaatsing Saenstroom opdc, Top, BBZ).

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator ondersteuning en begeleiding van de school waar uw kind ingeschreven staat of met de CTA.

Postadres
Postbus 41
1520 AA Wormerveer

Bezoekadres
Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer

tel: (075) 612 60 04 (maandag, woensdag en donderdag bereikbaar)

e-mail: CTA@saenstroom.nl