Extra ondersteuning

Rekenen en taal

De meeste leerlingen van Saenstroom opdc komen op school met een achterstand op het gebied van rekenen en/of taal. Een belangrijke doelstelling van onze school is om leerlingen te begeleiden bij het inlopen van die achterstand. Voor iedere klas is een aantal lessen per week rekenen en taal ingeroosterd. De leerlingen krijgen lesstof passend bij het niveau dat zij bereikt hebben.

Sociaal-emotionele begeleiding

Aan onze school is een psycholoog verbonden voor de begeleiding van de leerlingen: mw. B. Spaapen. Leerlingen mogen altijd bij haar aankloppen, maar kunnen ook op voorspraak van de mentor voor een gesprek worden uitgenodigd.

Sociale vaardigheidstraining

Op school besteden we permanent aandacht aan de training van sociale vaardigheden. 

 

Trajectgroep

Een aantal leerlingen kan extra ondersteuning tijdens de lesdag goed gebruiken. Als een leerling mee kan doen in de trajectgroep, wordt dit altijd met leerling en ouders besproken. Een leerling in de trajectgroep volgt de lessen en andere activiteiten gewoon in de eigen klas, maar heeft de mogelijkheid om als het even niet lukt in de klas naar de trajectgroepbegeleider te gaan. Sommige leerlingen starten de dag bij deze begeleider, anderen sluiten er juist de dag af. Het is ondersteuning op maat. De trajectgroepbegeleider overlegt regelmatig met de mentor.