Financiële bijdragen

Leermiddelen

De schoolboeken, andere informatiedragers of leermiddelen zijn gratis voor de ouders. De school ontvangt van het ministerie OCW een vast bedrag om voor de leerling schoolboeken en lesmateriaal te kopen.

Tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten

Het onderwijs voor uw kind wordt betaald door de overheid. Door de regeling gratis schoolboeken is de tegemoetkoming in de schoolkosten voor de ouders van kinderen onder de 18 jaar komen te vervallen. Voor kinderen van 18 jaar en ouder kunt u wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen.

Ga voor meer informatie naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl).

Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) Zaanstad

Als u inkomen op of net boven het minimum ontvangt, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor extra voorzieningen. Via de ‘Regeling Schoolgaande Kinderen’ (RSK) kunt u een bijdrage in de extra kosten aanvragen voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de gemeente Zaanstad. Typ in het zoekveld ‘Regeling Schoolgaande Kinderen’.