Financiële bijdragen

Leermiddelenfonds

De schoolboeken, andere informatiedragers of leermiddelen zijn in het schooljaar 2018-2019 gratis voor de ouders. De school ontvangt van het ministerie OCW een vast bedrag om voor de leerling schoolboeken en lesmateriaal te kopen.

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier met het lesmateriaal en de schoolboeken omgaan en dat ze deze aan het einde van het schooljaar netjes, onbeschreven en onbeschadigd inleveren. Dit is vastgelegd in een meerjarige Saenstroom bruikleenovereenkomst, die in tweevoud aan de ouders wordt uitgereikt. De school ontvangt één exemplaar ondertekend door de ouders retour. Pas daarna kunnen de schoolboeken enz. aan de leerling uitgereikt worden. De bruikleenovereenkomst geldt voor de gehele periode waarin de leerling onderwijs volgt bij Saenstroom. De bruikleenovereenkomst is te vinden op de website van de school.

De vergoeding van het ministerie is lang niet voldoende om de kosten te dekken van alle aantrekkelijke activiteiten. Wij vragen de ouders daarom de hieronder genoemde vrijwillige bijdragen te betalen. U kunt kiezen voor welke voorzieningen u wilt betalen. Als u niet wenst te betalen voor een activiteit, kan uw zoon/dochter van die activiteit worden uitgesloten, de school zorgt dan voor een alternatief lesprogramma.

De begroting van de genoemde bedragen wordt overlegd met de ouderraad. De financiële verantwoording wordt eveneens met de ouderraad besproken.

Bijdrage buitenlesactiviteiten

De jaarlijkse ouderbijdrage voor buitenlesactiviteiten bedraagt € 65,- voor de schakelklas, € 85,- voor de leerlingen van klas 1 en 2. Dit bedrag wordt gebruikt voor excursies, schoolreizen en extra activiteiten.

Bijdrage overige kosten

Wij vragen een bijdrage van € 50,- voor sportdagen, reproductiekosten, elektronische leeromgeving, het gebruik van kluisjes en de bibliotheek.

Tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten

Het onderwijs voor uw kind wordt betaald door de overheid. Door de regeling gratis schoolboeken is de tegemoetkoming in de schoolkosten voor de ouders van kinderen onder de 18 jaar komen te vervallen. Voor kinderen van 18 jaar en ouder kunt u wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen.

Ga voor meer informatie naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (www.duo.nl).

Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) Zaanstad

Als u inkomen op of net boven het minimum ontvangt, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor extra voorzieningen. Via de ‘Regeling Schoolgaande Kinderen’ (RSK) kunt u een bijdrage in de extra kosten aanvragen voor schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar. Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op de website van de gemeente Zaanstad. Typ in het zoekveld ‘Regeling Schoolgaande Kinderen’.