default logo

Kwaliteitsonderzoek

In februari 2016 heeft Saenstroom opdc weer meegedaan aan het tweejaarlijkse kwaliteitsonderzoek dat wordt gedaan door het landelijk werkende bureau B&T.
Alle medewerkers, bijna alle leerlingen en veel ouders van Saenstroom vulden een uitgebreide vragenlijst in.
B&T stelde daarna een rapportage op en deze rapportage kunt u hieronder vinden.Voor bijna alle onderdelen van de rapportage geldt dat er een score van maximaal 4 punten kan worden gehaald.
Behalve die score wordt ook het verschil met de landelijk gemiddelde score weergegeven. In zwart als er een kleine afwijking is, in groen als Saenstroom belangrijk beter scoort dan het landelijke cijfer en in rood als Saenstroom belangrijk slechter zou scoren (maar dat laatste komt niet voor).
Wij zijn er echt heel erg trots op dat we kunnen laten zien dat zowel ouders, leerlingen als medewerkers een enorme waardering voor de kwaliteit van Saenstroom uitspreken op alle gebieden.
Zoals B&T tegen ons zei: “Dit is een zeldzame mooie uitslag, deze score kom je bijna nooit tegen in Nederland”.

Rapportage kwaliteitsonderzoek