default logo

Woensdag 29 juni kennismakingsochtend

NIEUWE LEERLINGEN

Op woensdag 29 juni a.s. is de POVO-ochtend voor de nieuwe leerlingen en de leerlingen van de schakelklassen, voor een kennismaking met je mentor en je klasgenoten. De ochtend begint om 08.45 uur en duurt tot 12.00 uur. Ouders krijgen nog een brief met overige informatie.

Voor ouders van de nieuwe leerlingen is er op dezelfde datum ’s avonds van 19.30 – 20.30 uur gelegenheid om kennis te maken met de mentor en de directie. Wij stellen het zeer op prijs als ouders op deze avond aanwezig zijn.

AANKOMENDE 2E JAARS LEERLINGEN

Ook voor onze leerlingen die volgend schooljaar in de tweede klas zitten hebben wij woensdag 29 juni a.s. van 9.30 – 12.00 uur een kennismakingsochtend. Zo kunnen zij alvast kennis maken met hun klasgenoten en nieuwe mentor.

Voor de ouders is er een informatie avond op 12 september van 19.30 – 21.00 uur. Meer informatie hierover ontvangt u in september per brief.