default logo

Voorlichtingslessen door HALT

Uw zoon of dochter krijgt binnenkort voorlichting over ‘online veiligheid’ door de stichting Halt op school.
Tijdens de eerste voorlichting gaan de leerlingen met elkaar in gesprek over groepsinvloed en vriendschappen. Tijdens de tweede voorlichting gaan de Halt medewerkers met leerlingen in gesprek over internetgebruik. Ook gaan ze in op digipesten.
In de periode van 24 oktober tot en met 2 november 2016 vinden deze voorlichtingen plaats.

infoblad_ouders_Invloed van de groep_02DEF

HLT7190816_infoblad_Voorlichting Online veiligheid – ouders_DEF

 

Meer informatie

Hieronder geven we een aantal links waar meer informatie te vinden is. Op onze website www.halt.nl is meer informatie voor ouders te vinden.

• www.meldknop.nl

Informatie, advies over problemen op het internet (o.a. pesten, bedreiging) en indien nodig doorverwijzing naar de juiste organisatie.

• www.mijnkindonline.nl

Website van Kenniscentrum Jeugd en media. Op de site is een quickscan in te vullen waaruit blijkt watvoor media-opvoeder je bent.

• www.digibewust.nl

Alles over veilig internetten.

• www.weetwatzegamen.nl

Website over media-opvoeding in relatie tot de verschillende leeftijdsgroepen.

www.helpwanted.nl

Website over online seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Je kunt dit hier melden. Je vindt ook informatie over wat het is en hoe je kunt voorkomen. Ook geschikt voor ouders en docenten.
• www.secuenzo.com/digipesten.html

Voorlichtingsite over digipesten.

• Kenjevrienden.nu

Website voor jongeren om duidelijk te maken dat er iemand heel anders achter een profielfoto kan zitten. Deze site maakt dat op een leuke manier duidelijk doordat je op profielfoto’s moet klikken van mensen die je wilt toevoegen als vriend. Vervolgens krijg je te zien wie er werkelijk achter de foto zit.

Interessante artikelen:

Social media: hoe houd je je puber bij de les?
http://www.jmouders.nl/Themas/Opvoeding/Opvoeden/Sociale-media-hoe-houd-je-je-puber-bij-de-les.htm

Ouders hoofdverantwoordelijk voor toezicht op online contacten kind met volwassenen
http://www.avs.nl/artikelen/ouders-hoofdverantwoordelijk-voor-toezicht-op-online-contacten-kind-met-volwassene

Bescherm uw kind op internet, hoe houd ik als ouder toezicht?
http://weetwatjetypt.nl/ouders/bescherm_jekindinternet.htm

Digitale folder over digipesten
http://www.digivaardigdigiveilig.nl/uploads/Digitaal_Pesten.pdf

Informatie over foto’s op internet
http://www.mijnprivacy.nl/Vraag/privacy_internet/foto_internet/Pages/fotos.aspx

Een kwalitatief onderzoek naar online risico’s vanuit het perspectief van jongeren
http://cyren-jeugd.nl/files/2012-04-10_Kwalitatief_Rapport_Jeugd_Cybersafety.pdf

Filters:
• www.filternet.nl

Website met mogelijkheid tot downloaden van filter-software.

• Safesearch

Veel mensen zien liever geen inhoud voor volwassenen in hun zoekresultaten (met name als kinderen dezelfde computer gebruiken). Met SafeSearch-filters kunt u de browserinstellingen aanpassen om te voorkomen dat inhoud voor volwassenen in uw zoekresultaten wordt weergegeven. Hoewel geen enkel filter 100% waterdicht is, kunt u met SafeSearch het merendeel van dit soort inhoud tegenhouden.