default logo

Informatieavond voor ouders van kinderen in groep 8

Als ouder van een kind in groep 8 is zowel voor uzelf als voor uw zoon of dochter een spannende tijd aangebroken. Het einde van de basisschooltijd is in zicht en langzaamaan moet nagedacht worden over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Wij organiseren voor ouders een informatieavond op maandag 19 december 2016 om 19.30 uur.
Let op! Deze avond is alleen bedoeld voor ouders. U kunt zich aanmelden voor deze avond via de link: http://www.deoverstapzaanstreek.nl/

Voor kinderen en ouders organiseren wij een Open huis op woensdag 8 februari 2017 om 19.30 uur.

Wij hebben GEEN open lesmiddagen zoals op andere scholen wordt georganiseerd.