default logo

Agenda aangepast rooster!

Donderdag 19 januari
Werkmiddag
Leerlingen vanaf 14.00 vrij

Vrijdag 3 februari
Studiedag
Leerlingen hele dag vrij

Maandag 6 februari
CITO voor leerjaar 2
Zie brief voor meer info

Maandag 13 februari
Werkmiddag
Leerlingen vanaf 14.00 vrij

Dinsdag 14 februari
Schaatsen schakelklas + leerjaar 1
Info volgt