default logo

Voedingsmaand

Doit - gezonde leefstijl

In de maand maart doet uw kind mee aan de Gezonde school, een lesprogramma dat tot doel heeft om leerlingen te informeren over gezonde voeding en beweging. Ook willen wij leerlingen bewust maken van een gezond eet- en beweeggedrag. Wij maken daarvoor gebruik van verschillenden methoden. Tijdens de lessen LO, koken en mentorlessen besteden we hier aandacht aan.

Op dinsdag 28 maart nodigen wij u uit om een presentatie bij te wonen over wat zij deze maand hebben gedaan en geleerd tijdens het project.

Wegens te weinig aanmeldingen van ouders uit leerjaar 1, gaan we op een andere manier ons project presenteren. De aangekondigde dinsdag 28 maart gaat dan ook helaas niet door. We beraden ons om tijdens de rapport besprekingen de resultaten te presenteren.

Op donderdag 30 maart sluiten we het programma af met een heerlijke, gezonde lunch voor de hele klas. Uw kind hoeft dus op 30 maart geen lunch mee naar school te nemen.

Als u meer informatie wilt over het Doit lesprogramma kijk dan op de website: www.doit-project.com