default logo

Brief lesbezoek Sportschool de Club | 15 maart | klas 2E

Hieronder vindt u de brief die is uitgedeeld aan de leerlingen en gemaild aan de ouders inzake het lesbezoek aan Sportschool de Club op 15 maart.

1617-023-136 brief ouders inz LOB Sportschool de Club klas 2E