default logo

Veiligheid OVO-scholen niet in het geding

De OVO-scholen herkennen zich niet in geschetste beeld over wapen- en drugshandel, zoals dat in de berichtgeving van het Noordhollands Dagblad van 16 mei naar voren komt. De verwachting bestaat dat de Telegraaf en andere media hierover in de komende dagen zullen berichten.

Tot onze grote spijt is op 29 april in het centrum van Zaandam de 16-jarige Nick Bood, leerling van Trias VMBO, om het leven gekomen na een steekincident. Hoewel het incident buiten onze scholen heeft plaatsgevonden, hebben de media nu de verbinding gelegd met de suggestie van drugs- en wapenhandel op scholen. In de reactie naar diezelfde media laten wij weten dat onze scholen zich niet herkennen in het geschetste beeld. De OVO-scholen besteden veel aandacht aan (sociale) veiligheid. Leerlingen en ouders geven in de tevredenheidsonderzoeken aan dat zij zich veilig voelen in onze scholen. De resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden op http://www.scholenopdekaart.nl/, onder het kopje ‘Schoolklimaat en veiligheid’.

Vanwege de ernst van de situatie gaan wij de veiligheid op onze scholen nogmaals onderzoeken om hiermee de geruchtenstroom tegen te gaan.

Ten slotte vragen wij de media om, in het belang van onze leerlingen, terughoudend te zijn in de benadering van onze leerlingen en medewerkers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad, via info@ovo-zaanstad.nl of 075 6401548.

Barbara Dijkgraaf Voorzitter College van Bestuur

Geef een reactie

*