default logo

5 juli POVO ochtend voor de nieuwe leerlingen

Op woensdag 5 juli a.s. is de POVO-ochtend voor de nieuwe leerlingen en de leerlingen van de schakelklassen, voor een kennismaking met je mentor en je klasgenoten.

De ochtend begint om 08.45 uur en duurt tot 12.00 uur. Bij aankomst op school (om 08.40 uur) kun je zien in welke klas je bent ingedeeld.

Vergeet niet een etui met pen, potlood en gum mee te nemen!
Voor de ouder(s)/verzorger(s) is er op dezelfde datum ‘s avonds van 19.30 – 20.30 uur gelegenheid om kennis te maken met de mentor en de directie. Wij stellen het zeer op prijs als u deze avond aanwezig bent.

Mocht uw kind op deze ochtend en / of u op deze avond verhinderd zijn, dan verzoeken wij u ons dit telefonisch te laten weten.

Wij hopen uw kind ’s ochtends en u ’s avonds te kunnen begroeten!