default logo

RECTIFICATIEBRIEF m.b.t. schoolkamp

Hier vindt u de rectificatiebrief aangaande de eerder verstuurde brief over het schoolkamp.
Per abuis is daar een fout in komen te staan. Wij hopen met deze brief eventueel ontstane onduidelijkheid weg te nemen.

1718-084-3 Brief schoolkamp 14 en 15 september 1e klassen aangepaste brief