default logo

Keuzegids De Overstap

Als ouder/verzorger van een kind in groep 8 is zowel voor uzelf als voor uw zoon of dochter een spannende tijd aangebroken. Het einde van de basisschooltijd is in zicht en langzaamaan moet nagedacht worden over de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs.

In de “Keuzegids De Overstap” wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke zaken die te maken hebben met deze overstap. De keuzegids geeft informatie die u goed kunt gebruiken bij de gesprekken met uw kind, met de leerkracht van groep 8 en met mensen uit het voortgezet onderwijs. Zo vindt u in deze gids informatie over de verschillende soorten onderwijs en de verschillende scholen, maar ook enkele belangrijke data en informatie over de aanmeldprocedure.

Keuzegids De Overstap 2018