default logo

Rooster CITO 2 – volgtoets | leerjaar 2

Tussen donderdag 5 april en vrijdag 20 april zal in de tweede klassen de CITO 2 – volgtoets worden afgenomen. In onderstaande tabel ziet u op welke data en tijden, bij welke klas de Cito wordt afgenomen. Let op: bij iedere klas wordt op 2 data de Cito afgenomen!
Met deze Cito-toets nemen wij de huidige stand van zaken op het gebied van rekenen, taal en Engels op. De uitslag van deze toetsen heeft geen gevolgen voor de cijfers of het rapport.

Indien bij uw kind de Cito toets wordt afgenomen is hij/zij voor of na de toetsen vrij. Als uw kind in de ochtend de Cito toets heeft, dan komen de lesuren in de middag te vervallen. Heeft uw kind in de middaguren de Cito toets, dan vervallen de lesuren in de ochtend.

Vriendelijk verzoeken wij u geen tandarts- of doktersafspraken e.d. voor uw kind op deze dagdelen te maken, en ervoor te zorgen dat uw kind lekker uitgerust op school aanwezig is.

Belangrijk:
De CITO 2-volgtoets begint exact om 08.45 of om 12.30 uur.
Wij willen u vragen ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig is.

Uw kind hoeft geen materialen mee te nemen. Alleen leerlingen met dyslexie moeten een koptelefoon meenemen.

Dag Ochtend tot 8.45-12.00 Middag vanaf 12.30-16.00
Do 5 april 2B 2A
Vr 6 april 2C 2E
Do 12 april 2D 2F
Vr 13 april 2E 2B
Ma 16 april 2A 2C
Do 19 april 2F 2D
Vr 20 april inhalen inhalen