default logo

Aanvullende brief inzake vervoer Actionplanet

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen in leerjaar 1

Wormerveer, 5 september 2018

Onderwerp: aanvullende informatie vervoer Actionplanet donderdag 6 september a.s.
Kenmerk, 1819-075-5

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de brief met het programma over de introductieweek voor leerjaar 1 die u eerder heeft ontvangen van ons staat dat de leerlingen van leerjaar 1 op donderdag 6 september a.s. zelfstandig op de fiets naar pont Buitenhuizen moeten komen. Voor de leerlingen die niet weten waar de pont is of het vervelend vinden om daar zelfstandig naar toe te fietsen is er de mogelijkheid om op school te verzamelen en onder begeleiding van een docent naar de pont te fietsen. Leerlingen die vanaf school willen vertrekken worden uiterlijk 08.15 uur op school verwacht!

Wij hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dhr. H.A. van Benthem
directeur Saenstroom opdc

 

 

1819-075-5 brief ouders leerjaar 1 inz vervoer Actionplanet