default logo

Gesprek ontwikkelingsperspectief ouders leerjaar 1 | 17 en 18 sept

Op 17 en 18 september nodigen de mentoren de ouders van de leerlingen van de schakelklas en de 1e klassen uit voor een gesprek dat voor een deel gaat over het zogenaamde ontwikkelingsperspectief (het OPP).

Aan het begin van het schooljaar is het van belang om verwachtingen uit te spreken en duidelijke afspraken te maken over de ontwikkeling van de leerling. Hiervoor wordt een OPP opgesteld. Het OPP kijkt naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling op lange termijn.

Informatie van de basisschool, van de ouders, aangevuld met andere opgevraagde informatie over bijv. verleende ondersteuning  wordt door de orthopedagoog gebruikt om een dossieranalyse te maken. Ook de BRIEF wordt hiervoor gebruikt, dit is een gedragsvragenlijst die wordt ingevuld door de basisschool, ouders en leerling. Op basis van de dossieranalyse wordt het OPP opgesteld, waarin leerdoelen, handelingsadviezen en het verwachte uitstroomniveau worden geformuleerd. Ook wordt een advies uitgebracht over eventuele oudercontacten uit te voeren door de schoolmaatschappelijk werker.

Het OPP wordt ondertekend door ouder(s), leerling en school.
Gedurende de schoolperiode zal het perspectief van de leerling steeds duidelijker worden. Daarom evalueren school, ouders en leerling op Saenstroom het OPP jaarlijks drie keer en stellen het daarbij waar nodig bij.

Ouders hebben instemmingsrecht over het ‘handelingsgedeelte’ van het OPP. Dat betekent dat dit gedeelte zonder toestemming van de ouders niet vastgesteld mag worden. Over het uitstroomperspectief hebben ouders geen instemmingsrecht, maar de school voert wel ‘op overeenstemming gericht overleg’ met de ouders. Ouders kunnen hun mening over het uitstroomperspectief geven onder het kopje ‘Perspectieven school/leerling/ouders’ in het OPP.