default logo

Bezoek Studie Experience leerjaar 2 donderdag 4 oktober a.s.

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit leerjaar 2,

Veel leerlingen van het voortgezet onderwijs staan er nog niet bij stil, maar er komt een moment dat je een studie- of beroepskeuze moeten gaan maken. Op tijd starten met oriënteren en informatie inwinnen is belangrijk om verkeerde keuzes te voorkomen. Om die reden wordt Studie Experience
(www.studie-experience.nl) georganiseerd. Studie Experience is een gratis, regionale studiebeurs voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ook is er genoeg te doen voor mbo-schoolverlaters die graag door willen studeren.

Het unieke aan Studie Experience is dat je op een interactieve manier wordt betrokken in jouw studie- en beroepskeuze. Het is geen statische studiebeurs waar je flyers en pennen krijgt, maar een studiebeurs waar exposanten leuke acties en activiteiten organiseren, zodat jij actief wordt in je studie- en beroepskeuze.

Deze Studie Experience is donderdag 4 oktober a.s. en alle leerlingen uit leerjaar 2 gaan hier met hun mentor naar toe.

Leerlingen hebben ’s ochtend gewoon les volgens rooster en vertrekken om 12.00 uur vanaf school naar Zaandam. Gaarne uw zoon/dochter deze dag op de fiets naar school laten komen. Als de leerlingen klaar zijn op de Experience  mogen ze op eigen gelegenheid naar huis.

De Studie Experience Zaandam vindt plaats in Taets Art and Event Park, Hemkade 14-16 te Zaandam! Klik hier voor de routebeschrijving.

De mentor zal ook e.e.a. met de leerlingen bespreken in de klas.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de mentor.

Met vriendelijke groet
namens de mentoren leerjaar 2,

Rick Kraaijeveld

 

Geef een reactie

*