default logo

Afname Cito leerjaar 1

Bijgaand de brief met informatie over de afname van de Citotoetsen in de periode 22 mei tot en met 28 mei.

1819-043-163 brief CITO 1 1e klassen