default logo

Staking docenten 30 en 31 januari

Op 30 en 31 januari zijn alle leerlingen vrij in verband met de landelijke lerarenstaking. In deze brief kunt u alle informatie lezen.