default logo

Het beleid van Saenstroom opdc met betrekking tot het Coronavirus

Handelingsperspectief Coronavirus

In de afgelopen periode is in de media veel aandacht besteed aan het Coronavirus (Covid-19) en wat dat betekent voor ons dagelijks handelen. Uiteraard gaat deze aandacht gepaard met de nodige onrust. Wij begrijpen deze zorg goed. Als school houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Omdat wij zorgvuldig en adequaat willen handelen, volgen wij het advies van de GGD en het RIVM op.

De GGD heeft ons het volgende handelingsperspectief toegestuurd:

Als de kinderen geen klachten hebben, is het niet nodig om kinderen thuis te houden of te weren van school. Dit geldt ook als zij in een gebied zijn geweest waar het coronavirus is vastgesteld. De GGD volgt hierin de landelijke richtlijn van het RIVM.

De situatie verandert snel. We raden u daarom aan om voor actuele informatie de website van GGD Zaanstreek-Waterland (www.ggdzw.nl) te raadplegen én de site van het RIVM en de rijksoverheid. Daar vindt u de meest actuele antwoorden op veel gestelde vragen. (www.RIVM.nl , www.rijksoverheid.nl/coronavirus). Ook is inmiddels een landelijk informatienummer bekend: 0800 -1351.