default logo

Update over beleid omtrent het coronavirus

Datum: 13 maart 2020

Betreft: COVID- 19/coronavirus

Beste leerling, ouder(s) en/of verzorger(s),

Gisteren zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd tegen verspreiding van het coronavirus in Nederland. Als Saenstroom, willen wij er graag alles aan doen om verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Daarom volgen wij de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat nauw samenwerkt met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). We volgen de actuele ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.

De meest actuele informatie is te vinden op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 (ook in het Engels). Wij adviseren leerlingen, ouders en verzorgers deze website regelmatig te bezoeken voor actuele informatie. Als Saenstroom aanvullende maatregelen treft, dan worden zowel leerlingen als ouders/verzorgers geïnformeerd.

Alle leerlingen kunnen gewoon naar school gaan. Een uitzondering geldt voor kinderen met een zeer lage weerstand die veel vatbaarder zijn voor infectieziektes na overleg met de huisarts of GGD. We vragen ouders in een dergelijk geval contact op te nemen met de administratie van Saenstroom.

Richtlijnen van het RIVM:

 • ·  Was de handen regelmatig
 • ·  Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • ·  Gebruik papieren zakdoekjes
 • ·  Geen handen schudden

Daarnaast verzoeken wij ouders hun kind thuis te houden bij ziekte.

Het bericht van de rijksoverheid staat hieronder: 

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.