default logo

Klimmen op 10 juni

Op 10 juni as gaan we klimmen met de schakelklas en de leerlingen van leerjaar 1.

De informatie over deze dag kunt u lezen in deze brief.