default logo

De informatieavond voor ouders van groep 8-leerlingen kon wegens Corona helaas niet doorgaan. Daarom hebben wij filmpjes laten maken. Informatie die andere jaren op deze avond verteld en uitgelegd werd kunt u nu online bekijken.

Om de filmpjes te kunnen bekijken kunt u hier het wachtwoord opvragen.

Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

Het programma voor de laatste schoolweken.

Het programma voor de laatste schoolweken

De informatie over het toetsrooster vindt u in deze brief.

Op 10 juni as gaan we klimmen met de schakelklas en de leerlingen van leerjaar 1.

De informatie over deze dag kunt u lezen in deze brief.

In deze brief staat belangrijke informatie over de komende periode tot aan de zomervakantie. In de jaarplanning kunt u zien wanneer en welke activiteiten er nog plaatsvinden.

Hierbij de meeste recente nieuwsbrief van de GGD.

In deze brief staat de informatie over de gastlessen van het COC

Via deze link kunt u de laatste nieuwsbrief lezen.

In dit document vinden ouders veel informatie om hun kind thuis te ondersteunen met onder andere organiseren, plannen, concentratie en motivatie.