default logo

Bezoek Rosariumhorst klas 2E|18 december

Hierbij vindt u de brief met informatie over het bezoek aan het Rosariumhorst door klas 2E op woensdag 18 december.
Lees verder →

excursie Nemo klas 2A|11 december a.s.

Op woensdag 11 december a.s. gaat klas 2A naar Nemo. In bijgaande brief vindt u meer informatie.
Lees verder →

Paarse Vrijdag | 13 december

Via deze link kunt u alle informatie over Paarse Vrijdag lezen.
Lees verder →

Informatieavond klas 2 | Maandag 2 dec

In onderstaande brief kunt u alles lezen over de informatieavond voor de 2e klas. 1920-145-62 brief ouders klas 2 info-avond 2 dec -het vmbo volgend jaar- (002)
Lees verder →

Informatie over Dia toetsen

Klikt op onderstaande link om de brief inzake de Dia toetsen te lezen. 1920-043-3 brief alle ouders inz Dia toetsen
Lees verder →

Programma laatste schoolweken

1819-020-191 Programma laatste schoolweken 2018-2019 leerjaar 2
Lees verder →

Uitnodiging afscheid leerjaar 2

Op maandag 8 juli a.s. nemen we afscheid van onze 2e jaars leerlingen! Voor meer informatie klik op onderstaande link: 1819-020-180 uitnodiging afscheid 2e klas  
Lees verder →

sportdag 21 mei leerjaar 2

Op 21 mei a.s. hebben de leerlingen van leerjaar 2 sportdag. In bijgaande brief staat alle informatie hierover. 1819-082-160 brief sportdag leerjaar 2
Lees verder →

Afname Cito leerjaar 2

Bijgaand een brief met informatie over de afname van de Cito in de tweede klassen tussen maandag 6 mei en maandag 20 mei 2019. 1819-043-152 brief ouders CITO 2 2e klassen
Lees verder →

Bedrijfsbezoeken 2e klas | woe 10 en 17 april

Op woensdag 10 en 17 april gaan de 2e klassen op bedrijfsbezoek. In bijgevoegde brief vindt u de nodige informatie. 1819-023-142 brief ouders lj 2 inz bedrijfsbezoeken 10 en 17 april
Lees verder →