Lessen + lestijden

Op Saenstroom hebben we vaste lestijden. De schooldagen beginnen om 08.45 uur. De lessen eindigen over het algemeen om 15.40 uur. We werken met lesuren van 45 minuten, steeds in blokken van twee, gevolgd door een korte pauze. Een aantal keer per jaar houden we een studiemiddag voor de leerkrachten waardoor een deel van de lessen vervalt.

Manier van werken

De manier van werken hangt af van de klas waarin je zit. Er wordt les gegeven in aparte vakken. Zit je in een schakelklas, dan werk je vooral aan het verbeteren van je leren. Je krijgt dan taken die precies bij jou passen. Je krijgt meer dan de helft van je lesuren les van je mentor. In de eerste klas krijg je ook een groot deel van de lessen van je mentor. Voor een aantal lessen, zoals gymnastiek en muziek, zijn er aparte leerkrachten. Kom je in de tweede klas vmbo? Dan krijg je voornamelijk les van een team van mentoren. Je eigen mentor neemt zoveel mogelijk lessen voor zijn/haar rekening. Voor alle klassen zijn lessen taal en rekenen ingeroosterd. In deze uren werk je aan speciale opdrachten die je helpen bij zaken die je moeilijk vindt.

Opvang bij lesuitval

We proberen ervoor te zorgen dat er geen lesuitval is. Bij ziekte doen we er alles aan om dit op te lossen. Als dat toch niet lukt dan gaat het als volgt:

  • als we aan het einde van de dag geen vervanging hebben, zullen we je vroeger naar huis moeten sturen, deze roosterwijziging wordt dan in Magister vermeld;
  • als je, bijvoorbeeld door ziekte van een docent, later moet beginnen, zetten we dit ook in Magister;
  • check Magister even voor je naar school gaat;
  • tussenuren kennen we niet bij Saenstroom.