Ouderraad (OR)

Goed contact met de ouders is voor ons van groot belang. Naast de contacten met de mentor over de vorderingen van uw zoon of dochter, zijn er voor u genoeg andere mogelijkheden om contact met de school te hebben. De school heeft grote behoefte aan ouders die bereid zijn op een of andere wijze tijd te steken in de school. U kunt zich opgeven voor:

  • vervoer bij excursies (dringend nodig!)
  • hulp bij bijzondere activiteiten
  • medewerking verlenen aan de schoolbibliotheek

Ouderraad

Wilt u meer tijd steken in de gang van zaken op school, dan bent u van harte welkom in de ouderraad. De ouderraad geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies. Door de kritische inbreng draagt deze groep ouders bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de school en het onderwijs. Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd lid te worden van de ouderraad. De raad komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar. Twee van de leden zijn tevens lid van de medezeggenschapsraad van de school.