Privacy (AVG)

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat wij goed moeten zorgen voor de privacy en persoonlijke gegevens van u en uw kind. Op school hebben wij hier afspraken over gemaakt.

Hoe gaan wij om met privacy?

Uitgebreide informatie over hoe onze school omgaat met privacy leest u in de privacyverklaring en de privacy reglementen op onze website onder de knop ‘Voor ouders’ bij ‘Protocollen/documenten’. U leest hier bijvoorbeeld wat uw rechten zijn, welke gegevens wij bewaren en hoe wij dit doen.

Gebruik beeldmateriaal

De nieuwe wet schrijft voor dat wij u expliciet toestemming moeten vragen als wij foto’s waar uw kind op staat willen gebruiken voor bijvoorbeeld onze website of schoolgids. Als uw kind ouder is dan 16 jaar, dan moet het zelf toestemming geven. Ieder jaar moeten wij u er op wijzen dat u uw toestemming in kunt trekken.

Telefoonlijst

In veel klassen is er een telefoonlijst of WhatsApp-groep met de namen van de leerlingen en hun telefoonnummers. Dit is handig als leerlingen met elkaar willen overleggen, bijvoorbeeld over het huiswerk of wanneer er onverhoopt een les uitvalt. Wij moeten u nu echter om toestemming vragen als wij de naam en het telefoonnummer van uw kind willen delen met zijn/haar klasgenoten en uw moet kenbaar maken dat u uw kind toestaat gebruik te maken van WhatsApp.

Privacy-officer

Onze school heeft een privacy-officer. Hij is het aanspreekpunt voor alle vragen over privacy en zorgt ervoor dat wij alles doen wat nodig is om de privacy en de gegevens van uw kind te beschermen. Onze privacy-officer is dhr. Noom, u kunt hem bereiken via email: t.noom@saenstroom.nl of telefoonnummer 075-6213725.

Klachten

Als u vindt dat wij de privacyregels niet goed hebben nageleefd, kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van Saenstroom. U kunt deze als volgt bereiken:

Via e-mail: fg@saenstroom.nl

Telefonisch: 075-6213725