Saenstroom BBZ

BBZ (Begeleiding Beroepsvoorbereiding Zaanstreek) bereidt jongeren van 15-17 jaar voor op de toelating tot het mbo. Dit traject is bedoeld voor Zaanse jongeren die vastgelopen zijn in het voortgezet onderwijs.

Het programma bestaat uit 1 dag school en 24 uur stage per week.

Informatie

Informatie is verkrijgbaar bij de coördinator ondersteuning en begeleiding van de  huidige school van de leerling, in de brochure of bij mevr. Hansje Harmsen (docent en stagebegeleidster BBZ). De Commissie van Toewijzing en Advies gaat over de toekenning van een BBZ traject.

Tel: (075) 621 37 25 / 06-40266125.  E-mail: h.harmsen@saenstroom.nl

Bezoekadres
Noorderstraat 3, 1521 KA Wormerveer

Postadres
Postbus 41
1520 AA Wormerveer