Saenstroom TOP

TOP (Time-out) is een voorziening vanuit het Samenwerkingsverband VO Zaanstreek voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die ingeschreven staan in het regulier onderwijs in de Zaanstreek. Het is een voorziening waar onderwijs en Stichting Jeugdteam Zaanstad samenwerken om schooluitval te voorkomen en /of leerlingen weer naar school te krijgen. Tevens kunnen er leerlingen geplaats worden voor onderzoek en observatie of niveaubepaling na een langdurig verblijf in het buitenland. Een aanmelding voor TOP wordt door de school van inschrijving gedaan en daarna beoordeeld door De Commissie voor Toewijzing en Advies. De instroom van nieuwe leerlingen is gedurende het hele schooljaar mogelijk.

De voorziening bestaat uit een groep van maximaal 12 leerlingen. De verblijfsduur is in principe 8 weken, met een mogelijke verlening tot 12 weken bij een positieve ontwikkeling. De leerlingen werken uit hun eigen boeken volgens het rooster van de school van herkomst en krijgen daarbij hulp van twee docenten, zodat ze gelijk blijven lopen met de klas van herkomst. Buiten het maken van het bestaande schoolwerk, krijgen de leerlingen gedragstrainingen, sportlessen, koken en crea.

 

 

Stichting Jeugdteam Zaanstad

Als een leerling op TOP geplaatst wordt, volgt er automatisch hulp via de jeugd- en gezinshulpverlener (jgh-er) van Jeugdteam Zaanstad. Deze hulp is altijd op maat en in overleg met het gezin. De jgh-er begeleidt de leerling d.m.v. coachende gesprekken op TOP. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragsoefeningen, oplossingsgerichte technieken en lichaamsgericht werken via boks coaching. Ouders worden betrokken tijdens het traject op TOP of thuis en krijgen indien nodig advies over de opvoeding en hulp bij andere vragen. Als tijdens de plaatsing blijkt dat er langer hulp of onderzoek nodig is, wordt dit besproken en kan er verdere hulp worden aangevraagd. Daarnaast geeft de jgh-er wekelijks een gedragstraining een thema les.

Als een leerling terugkeert naar de eigen school of elders, kan de jeugd – en gezinshulpverlener gedurende een aantal weken nazorg bieden.

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van TOP, Caroline Nyiro of  Shanna Best (Stichting Jeugdteam Zaanstad)
e-mail: top@saenstroom.nl        of:     s.best@jt.zaanstad.nl

Bezoekadres:
Saenstroom Top
Noorderstraat 3
1521 KA Wormerveer

Postadres:
Postbus 41
1520 AA Wormerveer