Saenstroom TOP

TOP (Time Out Plaatsing) is een bovenschoolse voorziening voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die ingeschreven staan in het reguliere onderwijs in Zaanstad. Het is een voorziening waar onderwijs en Jeugdteam Zaanstad samenwerken om schooluitval te voorkomen en/of leerlingen weer naar school te krijgen.

Leerlingen kunnen ook op TOP geplaatst worden voor onderzoek en/of observatie.

De voorziening bestaat uit een groep van maximaal 12 leerlingen. De verblijfsduur is in principe 8 weken, met een mogelijke verlening tot 12 weken. De leerlingen worden begeleid in het bijhouden van de lesstof. De Commissie voor Toewijzing en Advies gaat over de toekenning van een TOP traject.

Doelstelling

Terugkeer van de leerling in het reguliere onderwijs met voldoende perspectief om een diploma te halen. De terugkeer kan ineens of in fases plaats vinden.

Programma

De leerlingen hebben elke ochtend 4 lesuren om aan schoolvakken te besteden. Verder bieden we in de middag een aantrekkelijk programma om er voor te zorgen dat de leerling graag komt en school weer leuk gaat vinden. Zo hebben wij in het rooster koken, sport, beeldende vorming en (groep)spellen opgenomen. De leerlingen krijgen ook drie keer in de week een gedragstraining “TOPs!”, waarbij de docenten en jeugd- en gezinswerker (allen gekwalificeerd) de leerlingen verantwoordelijk en positief denken en doen aan leren. Ook kunnen de leerlingen oefeningen krijgen met de “Heart Meth” methode waarbij d.m.v. ademhalingstechnieken en positieve gedachtes ontspanning teweeg wordt gebracht.

In de klas wordt gewerkt aan de hand van een beloningssysteem; op vrijdag kunnen de punten ingewisseld worden voor tosti’s, tijdschriften e.d.

Iedere week ontvangen ouders en de school van herkomst een verslag van die week.

Jeugdteam Zaanstad

Als een leerling op TOP geplaatst wordt, volgt er automatisch hulp via de jeugd- en gezinswerker van Jeugdteam Zaanstad. Deze hulp is altijd op maat en in overleg met het gezin.

De jeugd- en gezinswerker biedt de leerling individuele begeleiding, thuisbegeleiding en gedragstrainingen d.m.v. het bespreken van zijn/haar netwerk en vrije tijd. Ook zijn er oplossingsgerichte gesprekken en cognitieve gedragsoefeningen.

De ouders worden betrokken en krijgen indien nodig advies over de opvoeding en hulp bij andere vragen.

Daarnaast geeft de jeugd- en gezinswerker wekelijks een gedragstraining omgaan met emoties, stress en boosheid volgens de TOPs! methode en een thema les aan. Deze les kan bestaan uit: het omgaan met social media, seksualiteit, grenzen en relaties, drugs en alcohol preventie, sociale vaardigheidsspellen en budgetteren.

Als tijdens de plaatsing blijkt dat er langer hulp of onderzoek nodig is, wordt dit besproken en wordt er andere hulp aangevraagd. Dit kan bij b.v. naar of via het jeugdteam, Stichting Timon en Terminal18. De jeugd- en gezinswerker werkt nauw samen met het team van docenten en andere deskundigen.

Als een leerling terugkeert naar de eigen school of elders, kan Jeudgteam Zaanstad gedurende een aantal weken nazorg bieden op de school van herkomst.

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie contact op met de coördinator van TOP (Caroline Nyiro) of met Shanna Best (Jeugdteam Zaanstad)
Tel: 075-6126003
06-29668313 (Jeugdteam Zaanstad)
e-mail: top@saenstroom.nl
s.best@jt.zaanstad.nl

Bezoekadres:
Saenstroom Top
Noorderstraat 3
1521 KA Wormerveer

Postadres:
Postbus 41
1520 AA Wormerveer