Samenwerkingsverband VO Zaanstreek

Goed onderwijs voor iedere jongere

Alle jongeren verdienen goed en passend onderwijs. Dit bereiken is het doel van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zaanstreek (SVZ). De schoolbesturen werken samen, zodat er voor alle leerlingen een plek in het onderwijs is, die past bij hun mogelijkheden.

Bij het SVZ zijn alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs van de in de Zaanstreek actieve schoolbesturen aangesloten. Daarnaast werken wij als samenwerkingsverband al jaren samen met de Zaanse scholen voor primair onderwijs en het samenwerkingsverband Primair Onderwijs. Ook trekken we samen op met de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan en met diverse organisaties in de jeugdhulpverlening.