Samenwerkingsverband Zaanstreek

In het kader van passend onderwijs zijn alle scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in Zaanstad aangesloten bij het Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek, oftewel het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ). Deze scholen verschillen als het gaat om onderwijsaanbod en onderwijsvisie, maar werken nauw samen op het gebied van onderwijsondersteuning. Hiervoor zijn binnen het samenwerkingsverband op schoolniveau en bovenschools een aantal voorzieningen ingericht. Van die bovenschoolse voorzieningen is Saenstroom vmbo er één. Het SVZ is verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning, zo dicht mogelijk in de buurt van waar de leerling woont.

Mevrouw L. van de Laar is directeur-bestuurder van het SVZ en daarmee verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van passend onderwijs in de regio Zaanstreek. De algemene ledenvergadering houdt intern toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen het samenwerkingsverband.

Het ondersteuningsplan van SVZ en het zorgplan van de school vindt u op de website van de school.