Vertrouwenspersoon

Interne contactpersoon

Op school functioneert een interne contactpersoon, mevr. S. Spieker. Zij fungeert als meldpunt voor klachten m.b.t. seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

s.spieker@saenstroom.nl