Verzekeringen/schade/diefstal

Schoolaansprakelijkheidsverzekering

Als uw zoon of dochter tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband per ongeluk schade veroorzaakt aan bijvoorbeeld het schoolgebouw of meubilair, dan is hij of zij daarvoor verzekerd. De verzekering heeft echter wel een aanvullend karakter. Dit betekent dat we in zo’n geval eerst een beroep doen op andere lopende verzekeringen. Bij stages zijn de leerlingen alleen via school verzekerd. Als uw kind de schade opzettelijk veroorzaakt, dan zullen wij hem of haar, of anders u als ouder, aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade. In andere gevallen doen wij dat niet.

Ongevallenverzekering

Saenstroom heeft voor de leerlingen en medewerkers een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze biedt dekking van één uur voor schooltijd tot één uur na schooltijd. Bij letselschade geldt geen eigen risico. De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:

  • € 10.000,- bij overlijden
  • € 70.000,- als maximum bij blijvende invaliditeit
  • € 5.000,- voor geneeskundige behandelingen
  • € 2.500,- voor tandheelkundige behandelingen

Doorlopende reisverzekering

Saenstroom heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor leerlingen en docenten. Ook gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd. Voor deze verzekering geldt een eigen risico van € 75,- per aanspraak per persoon voor reisbagage. Bij letselschade geldt geen eigen risico.

Voor vragen over de verzekeringen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad (075 6401548).

Diefstal of schade

Bij diefstal is het van belang dat de leerling dit meldt bij de schoolleiding, zodra hij/zij de diefstal heeft opgemerkt. Daarna kan besproken worden welke stappen verder ondernomen moeten worden. Deze procedure geldt ook bij beschadiging van eigendommen van leerlingen. In overleg met de betreffende ouders wordt bekeken op welke wijze de schade hersteld kan worden.

Aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Dit geldt ook voor ontstane schade aan fietsen van leerlingen, ook al staan ze op slot en/of in de fietsenstalling. We raden leerlingen af om veel geld en waardevolle spullen mee te nemen naar school, als dit niet nodig is. Als het niet anders kan, dient de leerling er voor te zorgen dat waardevolle spullen in het kluisje opgeborgen worden. Bij vernielingen en diefstal in school kan het slachtoffer, maar ook de directie, aangifte doen bij de politie.