Dyscalculie

Aanpak dyscalculie Saenstroom opdc

Leerjaar 1: begin schooljaar screening dyscalculie

  • Voor leerlingen met een dle < 30
  • Screening d.m.v de NDS (Nederlandse dyscalculiescreener) en TTA (tempotoets automatiseren)
  • Na screening worden de leerlingen in de commissie rekenen* besproken of RT wenselijk is en welke vorm RT moet worden aangeboden. Ook worden hierin de resultaten van de RNT (reken en niveautest) meegenomen. Ouders van de leerlingen die RT nodig hebben ontvangen hierover een brief, leerlingen die geen RT nodig hebben worden door de mentor op de hoogte gesteld en zorgen voor de communicatie met de ouders.

Leerjaar 1: februari/maart

  • Nogmaals een afname van de NDS en TTA om vorderingen zichtbaar te krijgen
  • De commissie rekenen kijkt naar de vorderingen en bekijkt of de RT doorgaat of niet, de mentoren worden hiervan op de hoogte gebracht en zorgen voor de communicatie met ouders.

Leerjaar 1: juni

  • Leerlingen die door zijn gegaan met RT worden in de commissie rekenen besproken of een dyscalculieonderzoek wenselijk is of niet. Ouders krijgen een brief en mentoren worden op de hoogte gesteld.

 

Leerjaar 2: begin schooljaar dyscalculieonderzoek

  • Voor de leerlingen waarvoor een dyscalculieonderzoek wenselijk is.

*commissie rekenen: Mw. Spaapen, Mw. Bakker, Mw. Jansen

Protocol dyscalculie