Schoolmaatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werker, mw. A. Mimpen, kan ouders uitnodigen voor een gesprek als dit voor de begeleiding van een leerling gewenst is. Het is mogelijk dat de thuissituatie besproken wordt, als er signalen zijn dat het niet goed gaat. De schoolmaatschappelijk werker kan de ouders dan tips geven om de leerling thuis zo goed mogelijk te begeleiden bij het schoolleven. In sommige gevallen kan het advies gegeven worden voor externe begeleiding door een hulpverleningsinstantie en, waar nodig, kan ook een doorverwijzing plaatsvinden. Het is van belang dat ouders en school goed samenwerken.