Overstap naar leerjaar 3  

feb 7, 2023

DRAAIBOEK       Inschrijving leerjaar 3           

Hieronder vindt u belangrijke datums die te maken hebben met de overstap naar leerjaar 3.

Onze leerlingen en u als ouder(s)/verzorger(s) staan voor een belangrijke beslissing. Naar welke school gaan we volgend schooljaar? Welke profiel en welke ondersteuning is er op welke school?

De aanmelding van uw zoon/dochter bij één van de vmbo scholen in de Zaanstreek moet voor 1 april a.s. bij de vervolgschool liggen maar dat regelen wij! De inschrijving gebeurt 20 en 21 maart bij ons op school.

Voor een aanmelding buiten de Zaanstreek moet u zelf contact opnemen met de betreffende school. Zij zullen u rechtstreeks een inschrijfformulier sturen. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Let wel op dat schoolkeuze buiten de Zaanstreek geen recht heeft op plaatsing en een plek binnen de Zaanstreek mogelijk vervalt.

Belangrijke data  
9 december ‘22 Cijfers inleveren periode 1. Magister sluit.
19/20 december ‘22 Rapport ouders/verzorgers en mentor gesprek periode 1. Hier krijgt u een voorlopig advies te zien.
16 Januari ‘23 Informatie avond ouders/verzorgers inz profielen door vmbo scholen. Deze zal online plaatsvinden. Meer informatie over deze avond volgt per mail.
Januari  ‘23 Ouders kunnen zelf de opendagen bezoeken.

Wij sturen data door wanneer deze plaatsvinden.

13, 14, 15 februari  ‘23 Cito leerjaar 2
20/21 maart ‘23 Adviesgesprek ouders leerjaar 2 (incl. Bespreking schoolkeuze + sector) + groene formulier = inschrijving!
April ‘23 Leerlingen maken kennis op de nieuwe scholen
Mei  ‘23 Sommige leerlingen voor de profielen BWI en HBR gaan kleding passen.
Mei   ‘23 Ouders worden uitgenodigd voor kennismaking op de nieuwe school (ouderavond op de school zelf)
Juni  ‘23 Ouders en leerlingen krijgen een intakegesprek op de nieuwe vervolgschool.

 

Mochten er nog vragen zijn over de aanmelding voor volgend schooljaar, dan kunt u altijd contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.