OVERSTAP INFO

OVERSTAP INFO

Er komt best wat kijken bij het overstappen van de basisschool naar het VO, daarom worden er informatie avonden en open lesmiddagen georganiseerd voor ouders en kinderen van groep 8. Bekijk alle overstap informatie data.
Beslisboom

Beslisboom

Door middel van de beslisboom kunt u achterhalen welke stappen er dienen te worden ondernomen bij ( een vermoeden van)  Corona. Beslisboom 12+
Belangrijke informatie

Belangrijke informatie

In deze brief staat belangrijke informatie over de komende periode tot aan de zomervakantie. In de jaarplanning kunt u zien wanneer en welke activiteiten er nog plaatsvinden.